Update 13 januari 2022

Dankbetuiging aan de deelnemers van de DrechtStadLoop

Helaas kon ook dit jaar de 14e editie van de DrechtStadLoop niet doorgaan vanwege de door het kabinet afgekondigde maatregelen om het aantal coronabesmettingen af te remmen. Natuurlijk was dat een teleurstelling voor u als sporter maar ook voor ons als organisatie. 

We zijn nu 2 maanden verder en inmiddels zijn ook de meeste financiële zaken afgehandeld.

De deelnemers hebben hun inschrijfgeld terugontvangen met inhouding van administratie- en bankkosten. Veel deelnemers hebben positief gereageerd op onze suggestie om van restitutie af te zien en het inschrijfgeld te schenken aan de organisatie en/of het goede doel.

Die reacties waren boven verwachting en zeer bemoedigend.

Mede daardoor kunnen wij als organisatie beloven dat de 14e editie alsnog georganiseerd gaat worden, al is het dan niet in 2020 en ook niet in 2021 maar in 2022.

Drie keer is scheeprecht, toch?  U kunt de voorgenomen datum 6 november 2022 alvast in uw agenda noteren.

Ook het goede doel heeft mede dankzij uw gulle gaven een recordbedrag gehaald en is met de nagekomen giften zelfs de 60.000 euro gepasseerd. Het onderzoek betreffende Primair Progressieve Multiple Sclerose is met deze prachtige opbrengst enorm geholpen.

De organisatie van de DrechtStadLoop wil alle deelnemers bedanken voor hun geduld na het afgelasten van de loop.

Onze speciale dank gaat uit naar al diegenen die een donatie hebben gedaan voor het goede doel en natuurlijk ook aan diegenen die afgezien hebben van restitutie van het inschrijfgeld ten behoeve van de organisatie.

Nogmaals dank voor uw begrip en geduld, en wij hopen u bij de uitgestelde 14e editie van de DrechtStadLoop weer aan de start te zien.

Met sportieve groet,

Organisatie DrechtStadLoop  

Update 4 december 07:36u

Aan de individuele deelnemers van de DrechtStadLoop

Zoals inmiddels bekend kon de DrechtStadLoop ook dit jaar niet doorgaan vanwege de door het kabinet afgekondigde maatregelen om het aantal coronabesmettingen te verminderen.

Dat was een teleurstelling voor u als sporter maar ook voor ons als organisatie. 

Aanvankelijk leek er geen belemmering en met wat extra maatregelen zou de DrechtStadLoop gewoon door kunnen gaan dachten wij. Dat dacht ook de gemeente Dordrecht en had de vergunning al op de post gedaan. Maar toen kwam de persconferentie van het kabinet en keerden de kansen. Aan de eis dat er geen publiek langs het parcours zou mogen staan kon de organisatie onmogelijk voldoen.

De organisatie had alles voorbereid en ook al veel geld uitgegeven om alles vlot te laten verlopen. Omdat wij slechts 36 uur van tevoren hoorden dat het evenement geen doorgang kon vinden waren wij toch enigszins overrompeld en moesten er veel dingen afgezegd en geregeld worden. Ook niet onbelangrijk was de vraag: hoe komen wij hier financieel uit?

Dat inzicht was eerst nodig voordat wij de deelnemers ook maar iets konden beloven over het terugbetalen van het inschrijfgeld.

Nu zijn wij enige tijd verder en kunnen wij de deelnemers bevestigen dat zij het inschrijfgeld terug kunnen krijgen na aftrek van 3,00 euro administratie- en bankkosten.

Dat betekent dat alleen de deelnemers van de 3, 5, 10 en 21,1 km binnenkort het grootste deel van hun inschrijfgeld op hun bankrekening teruggestort krijgen. 

Wij hopen u hiermee voldoende tegemoet te komen en rekenen op uw begrip dat ook wij de nodige onkosten hebben moeten maken.

Sommige mensen hebben bij de betaling gebruik gemaakt van hun creditcard.

Terugstorten van het geld is dan alleen mogelijk als de bank daarin behulpzaam wil zijn.

Mensen die dit hebben gedaan en zeker willen zijn van teruggave kunnen ook hun bankrekeningnummer mailen naar inschrijfbureau@drechtstadloop.nl

Er zijn echter ook meldingen bij ons binnen gekomen van deelnemers die juist willen afzien van teruggave, en het geld aan de organisatie willen laten of aan het goede doel willen schenken.

Dat is natuurlijk een heel mooi gebaar en een gespecificeerde wens kan ook kenbaar gemaakt worden via inschrijfbureau@drechtstadloop.nl , zo mogelijk voor 8 december.

Wij danken u voor uw begrip en geduld, en hopen u bij de uitgestelde 14e editie van de DrechtStadLoop, in 2022, weer aan de start te zien.

Met sportieve groet,

Organisatie DrechtStadLoop  

Update 2 december 09:49u

Van lopers krijgen we vragen over de terugbetaling van het inschrijfgeld van de DrechtStadLoop. 

Het vrijwillige organisatieteam van DrechtStadLoop heeft zelf echt de tijd nodig om te zien hoe we er financieel voorstaan. Bijna alle kosten voor de DrechtStadLoop 2021 waren al gemaakt. We hopen op compensatie van de overheid. 

Zodra er meer bekend is dan horen jullie dit gelijk.

Verder graag nog even geduld a.u.b. 

Updates: 20 nov 10:16u

Overhandiging cheque door organisatieteam DrechtStadLoop aan Albert Schweitzer ziekenhuis. 19-11-2021

19 November 2021

Dordt Centraal op YouTube.

Een volledig verslag van de uitreiking van de cheque aan het Albert Schweitzer ziekenhuis. Met een toelichting op het onderzoek door neuroloog Janet de Beukelaar en een blik op de volgende DrechtStadLoop door onze voorzitter Cor van der Steen.
youtu.be/TNwJrEihJRo

RTV DORDRECHT op YouTube.

Deelnemers en sponsers van de Drechtstadloop hebben een bedrag van €53.700 opgebracht voor onderzoek naar PPMS een vorm van multiple sclerose. Vrijdag werd het bedrag overhandigd aan het Albert Schweitzer ziekenhuis.
DrechtStadLoop overhandigt cheque aan ASz – RTV Dordrecht

Persbericht van het Albert Schweitzer ziekenhuis

Deelnemers en sponsors van de Drechtstadloop hebben het ongekend hoge bedrag van 53.700,- euro bijeengebracht voor onderzoek naar PPMS, een vorm van multiple sclerose. Het hardloopevenement in Dordrecht stond voor afgelopen zondag gepland, maar moest anderhalve dag van tevoren worden afgeblazen wegens de aangescherpte coronamaatregelen.

Vandaag kreeg neuroloog Janet de Beukelaar bij ons ziekenhuis alsnog de cheque met de recordopbrengst overhandigd door Drechtstadloopvoorzitter Cor van der Steen. Eigenlijk zou dat feestelijke moment aan de start van de wedstrijd plaatsvinden, te midden van enkele duizenden hardlopers. Van der Steen: “Het was heel teleurstellend voor alle deelnemers en voor ons dat de Drechtstadloop niet kon doorgaan. Maar het goede doel heeft daar niet onder geleden. De opbrengst is vele malen groter dan bij welke eerdere editie ook. En dat komt niet door een extra inspanning van ons, maar door een extra inspanning van Janet en vele collega’s.”

Vanaf het moment dat het goede doel van de Drechtstadloop vaststond, heeft onze neuroloog met niet te stuiten enthousiasme persoonlijk deelnemers, bedrijfsteams en sponsorgelden geworven binnen haar netwerk. Via onder meer actiepagina’s, spontane schenkingen en de bijdragen van veel particuliere inschrijvers voor de loop bereikte het eindbedrag de enorme omvang. Het geld gaat naar de zogeheten SPIN-P-studie: een vanuit het Albert Schweitzer ziekenhuis en het Erasmus MC gecoördineerd wetenschappelijk onderzoek naar behandelmethoden voor de ziekte Primair Progressieve Multiple Sclerose (PPMS).

De gemiste Drechtstadloop kan niet eerder worden ingehaald dan pas over een jaar, omdat de landelijke atletiekagenda dat niet toelaat. Als gevolg van corona wordt het in november 2022 al de derde poging om de veertiende editie te laten plaatsvinden. De organisatie is nog volop bezig de gevolgen en kosten van de annulering van dit jaar in kaart te brengen en zal de deelnemers daarover berichten. Maar de donaties zijn binnengekomen buiten de normale geldstromen van de organisatie om en dus met zekerheid beschikbaar voor het doel. Het bedrag kan zelfs nog iets stijgen.

Met het geld wordt onder meer de inzet van onderzoekers en laboratoriumbenodigdheden betaald. Over PPMS is nog veel onbekend. De onderzoekers gaan in kaart brengen hoe PPMS zich ontwikkelt bij zo’n 350 patiënten van ziekenhuizen in heel Zuidwest-Nederland, mede aan de hand van MRI-scans en metingen in het bloed, hersenvocht en ontlasting. Die kennis kan in de toekomst bijdragen aan een betere behandeling. De studie wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Beter Keten en het Nationaal MS Fonds. Janet de Beukelaar dankt alle sponsors en hardlopers uit de grond van haar hart voor hun bijdragen en vele blijken van steun.


De 14e DrechtStadLoop is geannuleerd.


Dordrecht, vrijdag 12 november 2021
Aan allen die betrokken zijn bij de DrechtStadLoop
Vanwege het sterk oplopend aantal coronabesmettingen heeft de regering vanavond nieuwe maatregelen afgekondigd, deze maatregelen zijn ook overgenomen door de Gemeente Dordrecht.
Omdat de organisatie van de DrechtStadLoop onmogelijk aan alle eisen kan voldoen, waaronder het weren van publiek langs het gehele parcours, is besloten de 14e editie van de DrechtStadLoop, die op aanstaande zondag 14 november gehouden zou worden, af te gelasten.
Met alle instanties, sponsoren, leveranciers, deelnemers en vrijwilligers zullen wij contact opnemen en bespreken hoe we met elkaar deze tegenvaller gaan verwerken en hoe het één en ander af te handelen.
Wij rekenen op ieders begrip en hopen in de toekomst weer met elkaar iets moois te organiseren.
Organisatie DrechtStadLoop


update 13 nov. 12:00u

Vragen over de afwikkeling van de annulering kunnen nu nog niet beantwoord worden.

Het organisatieteam hoopt de komende weken meer te kunnen vertellen.

We mailen de lopers, graag geduld.


https://www.rtvdordrecht.nl/14e-editie-drechstadloop-afgelast

https://www.ad.nl/regiosport-dordrecht/drechtstadloop-gaat-zondag-niet-door-we-kunnen-onmogelijk-aan-alle-eisen-voldoen

update 11 november 09:05

🆘

Al jaren wordt voor aanvang van de DrechtStadLoop, het Statenplein door een hechte groep op- en afgebouwd. Deze enthousiaste groep van Fortius is in de loop van de tijd kleiner geworden en de DrechtStadLoop veel groter. Jouw hulp is nodig!

Werkzaamheden:
– inladen materialen 
– materialen van Fortius naar het Statenplein rijden
EXTRA BUS / AUTO MET AANHANGER NODIG
– opbouwen start en finish
– opblazen Fortius-boog
– harmonicatenten uitvouwen
– tafels uitzetten
– vlaggen ophangen 
– drinken klaarzetten
– medailles uitpakken
– parcourskaarten opplakken
– vuilniszakken ophangen 
– ….
En aan het eind van de dag, alles weer afbouwen, inpakken en naar Fortius vervoeren.

Wie helpt ‘s ochtends van 8-11u  en/of ‘s middags van 17-19u.
Meld je aan vrijwilligers@drechtstadloop.nl